Valmennus/Life coaching

Life Coaching eli valmennus on hyvä apu kun kaipaat muutosta elämääsi. Valmennus auttaa sinua selkiyttämään kuka sinä olet ja mitä elämältäsi haluat. Voit hyödyntää valmennusta silloin, kun muutos elämässäsi on väistämättä edessä tai silloin, kun haluat ottaa elämässäsi askeleen kohti jotain parempaa. Valmennuksessa kartoitetaan tämänhetkinen elämäntilanteesi, löydetään sinulle sopivia tavoitteita ja oivallat, miten voit saavuttaa tavoitteet sinulle sopivalla tavalla. Oleellista on että löydät omat voimavarat.

Valmennus rakentuu sinun toiveidesi mukaisesti. Voit hyödyntää sitä mm. itsetuntemuksesi kehittämisessä, uran luomisessa, ihmissuhteiden parantamisessa, hyvinvointisi kasvattamisessa, paininhallinnassa tai vaikka mielenrauhan löytämisessä. Sinä valitset aiheen, johon haluat keskittyä.

Valmentajasi ei neuvo, vaan antaa tilaa omille ajatuksille. Erilaisten kysymysten ja monipuolisten harjoitusten avulla sinä oivallat olennaisen, joka auttaa sinua kohti haluamaasi. Valmennus ei ole terapiaa.

Valmennuksen tausta
Valmennuksessa hyödynnetään kognitiivista kolmiota (ajatus, tunne, toiminta), ratkaisukeskeistä toimintatapaa ja positiivista psykologiaa. Edellä mainitun viitekehyksen lisäksi hyödynnetään tarvittaessa teknikoita, joiden tausta löytyy urheilijoiden mentaalivalmennuksesta, NLP:stä, luovuusvalmennuksesta ja mindfulnessistä.

Valmennuksen hyödyt
Valmennuksen myötä oivallat mitä sinä oikeasti haluat ja millaisilla askelilla sinä voit sen saavuttaa. Valmennuksessa itsetuntemuksesi kehittyy ja itseluottamuksesi vahvistuu. Itse johtamisen taidot paranevat, kokonaisvaltainen hyvinvointisi ja elämäniloisi kasvaa.

Life coaching

Coaching är ett bra alternativ när du önskar förändring i ditt liv. Coachingen hjälper dig att klargöra vem du är och vad du vill av ditt liv. Du kan dra nytta av coaching då du står inför en förändring, eller när du vill ta ett steg mot något bättre.

I coachingen börjar vi med att kartlägga din nuvarande livssituation. Du får hjälp med att hitta ett lämpligt mål. Vi gör en plan över hur du uppnår ditt mål på ett sätt som passar dig. Det väsentliga är att du får tag i dina inre resurser samt att vi kommer åt möjliga hinder.

Coachingen byggs upp enligt dina önskemål. Du väljer ämnet som du vill koncentrera dig på. Du drar nytta av coaching om du vill öka din självkännedom. Coaching är även en bra metod när du vill öka ditt välmående. Det kan handla om t.ex. frågor som berör tidsanvändning, viktkontroll eller levnadsvanor. Din coach ger inte råd utan ger utrymme för dina tankar och funderingar. Genom olika frågor och övningar hjälper jag dig att nå insikter som för dig vidare. Coaching är inte terapi.

Coachingens bakgrund:
I coaching använder vi oss av lösningsfokuserat handlingsätt, av den positiva psykologin och den kognitiva triangeln (tanke, känsla, handling).

Förutom den ovannämnda referensramen använder vi oss av tekniker som bygger på metoder från idrottarnas mentalträning, NLP och mindfulness.

Genom coachingen får du ökad insikt i vad du på riktigt vill, och hur du kan nå dina mål. Genom coachingen utvecklas din självkännedom och ditt självförtroende förbättras. Du har lättare att styra ditt liv och ditt helhetsmässiga välmående och livsglädjen ökar.