NLP-terapia

NLP-terapiassa (Neuro-Linguistic Programming) motivoidaan muutoksen mahdollisuuksiin ja uusiin näkökulmiin arjen ajattelussa. NLP-terapia on yleensä lyhytterapiaa ja käyntejä on 1–5.

NLP-terapia, mielikuvaharjoitukset
NLP (neuro-linquistic programming eli neurolingvistinen prosessointi) on lähestymistapa ja tutkimussuuntaus, jossa ihmisen mielen taitavaa toimintaa ja toimivaa vuorovaikutusta mallittamalla on saatu paljon uutta tietoa siitä, miten ihmiset toimivat tilanteissa, joissa he onnistuvat. NLP-tutkimuksissa on löydetty uutta tietoa mm. ihmisten niistä ajattelutavoista ja mielikuvien, sisäisen puheen sekä kehon käyttötavoista, joilla voidaan tukea tavoitteeseen etenemistä ja itsensä motivoimista.

NLP-terapia on ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, jossa kunnioitetaan asiakkaan maailmankuvaa, arvomaailmaa ja itsemääräämisoikeutta.
NLP-lähestymistapa sopii yhtä hyvin ei-toivotun toimintatavan uudelleen määrittelyyn kuin olemassa olevan taidon vahvistamiseenkin. Se toimii terapiana ja psyykkisenä valmentamisena.
NLP-tapaaminen rakentuu keskusteluun, eri mielenohjailu-ideoiden opettamiseen ja toiminnallisten- ja mielikuvaharjoitusten teettämiseen.
NLP:n kohdealueet NLP -psyykkauksen kohdealueet ovat rajattomia. Vastaanotolle voi tulla yhtä hyvin itsevarma huippu-urheilija harjoittelemaan tulevaa kilpailua kuin muutaman kuukauden koulusta lintsannut nuori, jolle kouluun lähtemiseen löytyy ylittämätön kynnys.

Yleisimpiä vastaanotolle saapumisen syitä ovat: sosiaalinen jännittäminen, pelot, tupakasta vieroittuminen, hyvän elämänotteen löytäminen, masennuksesta tai uupumisesta irtaantuminen, oppimisen tehostaminen, koulu, parisuhde kysymykset, vanhempi-lapsi-suhteet, laihduttaminen, liikuntaan innostuminen, terveelliset elintottumukset, minkä tahansa tavoitteen tukeminen, motivointi jne.