Psykoanalytisk eller psykodynamisk psykoterapi

Vad är psykoanalytisk eller psykodynamisk psykoterapi?

Psykoanalytisk psykoterapi grundar sig på psykoanalytisk teori och erfarenhet och betonar vikten av undersökande samarbete. I psykoterapin har man möjlighet att fritt tala om det som är aktuellt i ens liv. Man har möjlighet att tala om sin inre och yttre verklighet, om vad som händer nu och vad som hänt i det förflutna samt om vad man önskar skall hända i framtiden. Målsättningen med psykoterapin är att få ökad förståelse för sig själv, sitt handlande och sina motiv samt att utveckla sin förmåga att hantera och bearbeta sina konflikter och på detta sätt öka möjligheterna att påverka sitt eget liv. Psykoanalytisk psykoterapi är till sin natur långsiktigt och intensiv eftersom det är fråga om en utvecklingsprocess som måste få ta tid. Man träffar vanligen sin terapeut regelbundet två gånger i veckan under en längre tid. Människor som söker sig till terapi kan lida av många slags symtom/problem som t.ex. ångest, depression, problem med självförtroende samt problem i människorelationer, studier eller arbetsliv.