Tuija Kuuranne

tuija_omaTyöterveyshuollon erikoislääkäri,
Kognitiivis-integratiivinen terapia (Kela-pätevyys), Työnohjaus.
kuuranne.tuija(ät)gmail.com
Ei uusia potilaita toistaiseksi.

Olen koulutukseltani työterveyshuollon erikoislääkäri, lisäksi olen saanut kognitiivis-integratiivisen terapiakoulutuksen sekä ratkaisukeskeisen työnohjaajakoulutuksen.

Työterveyshuollon ja kuntoutuksen piirissä toimineena olen perehtynyt erityisesti työuupumuksen, unihäiriöiden, ihmissuhdeongelmien, masennuksen ja erilaisten ahdistuneisuus- ja paniikkioireiden hoitoon.

Sovellan työssäni kognitiivis-integratiivisen sekä ratkaisukeskeisen terapian menetelmiä, lisäksi olen perehtynyt mindfulness- eli tietoisuustaitotekniikoihin.

Yksilöterapia aloitetaan yleensä 4-6 käynnin selvittelyvaiheella, jonka perusteella yhteistyössä sovitaan terapian tavoitteista ja kestosta.  Terapia toteutuu useimmiten kertaviikkoisina käynteinä, tarvittaessa useammin. Terapiajakso voi olla lyhyt ( 4-20 käyntiä) tai pitkäkestoinen (1-3 vuotta) riippuen potilaan yksilöllisestä tarpeesta.  Psykoterapeuttisten keskustelujen lisäksi käytetään tavallisesti kirjallisia, kuvallisia, toiminnallisia ja mielikuvaharjoitteita, jolloin työskentely on tutkivaa ja aktiivista myös terapiatuntien ulkopuolella. Tavoitteena on terapian kuluessa yhteistyössä luoda ja kehittää kullekin potilaalle yksilöllisesti sopiva konkreettinen keinovalikoima, ”työkalupakki”,  joka  toimii  työvälineenä  ongelmien ratkaisuissa myös  terapian päättymisen jälkeen.