Terhi Ritala (entinen Palander)

terhi_omaPsM, laillistettu psykologi Kognitiivinen (integratiivinen) psykoterapeutti YET, KELA-pätevyys.

P. 040 500 3399, ritala.terhi(ät)gmail.com

Pidän terapiavastaanottoa Kuunkehrän Mielen Tilassa. Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat ahdistuneisuus, stressinhallinta erilaisissa elämäntilanteissa, masentuneisuus ja riippuvuusongelmat.

Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen kokemus. Psykoterapia antaa asiakkaille välineitä vaikeiden asioiden ja kokemusten käsittelyyn. Se syventää ja eheyttää ihmisen kokemusta itsestään ja tuo siten helpotusta elämään.
Myötätuntoinen uteliaisuus omia tunteita, ajatuksia ja kehon reaktioita kohtaan auttaa meitä näkemään sekä sisäisen että ulkoisen todellisuutemme realistisemmin ja kohtamaan vaikeitakin asioita. Kun opimme päästämään irti hyvinvointia myrkyttävistä toiminta- ja ajatusmalleista, mielentyyneys ja elämänilo lisääntyvät.

Kognitiivinen työotteeni sisältää useita psykoterapiamuotoja, perinteisiä psykoterapian työtapoja sekä ns. kolmannen aallon menetelmiä. Kognitiivisen psykoterapiakoulutuksen lisäksi olen hankkinut täydennyskoulutusta tietoisuustaidoista, hyväksymis- ja omistautumisterapiasta, traumapsykoterapian menetelmistä sekä interpersonaalisesta psykoterapiasta. Tavoitteet ja työtavat mietitään aina yhdessä asiakkaan kanssa

Pyrin omalta osaltani luomaan luottamuksellisen, avoimen ja kunnioittavan ilmapiirin. Se luo turvallisen pohjan onnistuneelle yhteistyölle.

Yhteydenotot sähköpostilla ritala.terhi(ät)gmail.com
tai puhelinsoitolla p. 040-5003399