Gestaltterapia eli hahmoterapia

Gestaltterapian mukaan ihmistä mietityttää se, että hän ei elä nykyhetkessä vaan tulevaisuudessa. Hän ennakoi, odottaa ja pelkää tulevaa. Terapian tarkoituksena on lisätä asiakkaan tietoisuutta nykyhetkestä ja opettaa häntä myös elämään tässä hetkessä, jotta ahdistus helpottaa ja hyvä olo lisääntyy. Terapiassa hän oppii luopumaan selityksistä ja ymmärtää, että hän on itse vastuussa tunteistaan ja reaktioistaan.

Gestaltterapia sopii esim. ihmissuhdeongelmien, läheisriippuvuuden ja pakonomaisten toimintamallien käsittelyyn, mutta ennen kaikkea persoonallisuuden kehittämiseen.