Stina Hirvonen

stina_omaLääketieteen lisensiaatti, yleislääkäri
Kognitiivinen psykoterapeutti YET (Valvira, KELA-pätevyys)
Voin ottaa uusia asiakkaita lyhytterapiaan.
045-8656406, stina.hirvonen(at)terapiahuonemielentila.fi

Lääkärinurani ensimmäiset 20v toimin terveyskeskuslääkärinä keräten monipuolisesti kokemuksia ihmisen elämänkaaren eri vaiheista vauvasta vaariin. Viimeisten 16v ajan olen jatkanut yleislääkärin työtä yksityissektorilla. Kognitiivinen terapia on tuonut työhöni aivan uusia työkaluja erilaisten ongelmien ratkaisemiseen.

Terapiassa paneudutaan aktiivisesti mielen ongelmien alkujuurille ja etsitään yhdessä selviytymiskeinoja niin työssä jaksamiseen, stressi- ja uupumisoireisiin, unihäiriöihin, ahdistukseen tai masennukseen, jännitys- tai paniikkioireisiin taikka parisuhteen tai oman elämän kriiseihin. Apuna työskentelyssä voidaan käyttää myös tietoisuustaitoja.

Kognitiivisen terapian keinoin erilaisiin pulmiin löytyy nopeasti ratkaisukeinoja ja usein tilanne alkaa selkiytyä jo ensimmäisten tapaamisten aikana. Terapia toteutuu tavallisesti 45min terapiatunnilla viikon välein. Terapian pituudesta sovitaan yhdessä ja terapian sisältö räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Terapiaan voi hakeutua omasta aloitteestaan kun tuntee tarvitsevansa apua ongelmiensa selvittelyyn tai muiden ammattilaisten ohjaamana. Kelasta voi hakea korvausta kuntoutusterpiaan.

Yksilöterapian lisäksi toteutamme Mielen Tilan terapeuttien kanssa yhteistyössä ryhmäterapiaa esim. unihäiriöistä yms. kärsiville.  Kulloinkin ajankohtaisista ryhmistä lisätietoja saa nettisivuiltamme www.terapiahuonemielentila.fi.
Yhteydenotot sähköpostilla stina.hirvonen(@)terpiahuonemielentila.fi

Kognitiivinen psykoterapia>>>