Psykodraama

Psykodraama on ryhmässä tapahtuvaa toiminnallista terapiaa. Ihmistä autetaan käsittelemään ongelmaansa toiminnan avulla sen sijaan, että siitä vain puhuttaisiin. Käsiteltävä tilanne muotoillaan konkreettiseksi tapahtumaksi, joka näytellään. Ryhmän jäsenet ottavat vuorollaan eri rooleja.

Psykodraamaterapiaa on viikonloppukursseista aina muutaman vuoden kestäviin ryhmiin asti. Pitkäaikainen terapiaryhmä voi kokoontua viikonlopuksi kerran kuukaudessa tai illaksi viikossa 1–3 vuoden ajan.

Psykodraama soveltuu esim. itsetunto-ongelmiin, elämän kriiseihin, masennukseen, neuroottisiin ongelmiin, sosiaalisiin pelkoihin, paniikkihäiriöön, unettomuuteen, vieraantuneisuuteen ja viihtymättömyyteen. Psykodraama sopii ihmisille, joiden on vaikeaa käsitellä asioita puhumalla. Siitä voi olla hyötyä myös ihmisille, joilla on liiallinen taipumus analysoida kaikkea.