Psykoanalyyttinen psykoterapia eli psykodynaaminen psykoterapia

Mitä on psykoanalyyttinen psykoterapia eli psykodynaaminen psykoterapia?

Psykoanalyyttinen psykoterapia on psykoanalyyttiseen teoriaan perustuvaa psyykkisten oireiden ja kärsimysten tutkimusta ja hoitoa. Terapiassa painotetaan potilaan ja terapeutin yhteistyösuhdetta. Psykoterapiassa on mahdollista puhua asioista, jotka ovat läsnä tämänhetkisessä elämäntilanteessa, tutkia menneisyyttä sekä miten haluasi elämän näyttävän tulevaisuudessa. Psykoterapian tavoitteena on kehittää kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia ja tällä tavalla lisätä vaikutusmahdollisuuksia omaan elämään. Psykoanalyyttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä, koska kyseessä on kehitysprosessi. Siksi psykoterapiatunteja on yleensä kaksi kertaa viikossa ja terapia saattaa kestää muutamasta vuodesta useaan vuoteen. Ihminen joka hakeutuu psykoterapiaan, voi kärsiä monenlaisista oiresista/ongelmista kuten ahdistuksesta, masennuksesta, itsetunto-ongelmista sekä ongelmista ihmissuhteissa, työelämässä ja opiskelussa.