Narratiivinen terapia

Narratiivisessa terapiassa asiakkaan elämää ja psyykkistä kärsimystä tutkitaan hänen itsestään kertomien tarinoiden kautta. Terapian perusolettamus on, että yksittäiset ihmiset käyttävät kulttuurissa vallitsevia tarinamalleja tulkitessaan oman elämänsä tapahtumia. Jos asiakkaan tarinat ovat kovin kielteisiä, ne saattavat ylläpitää epäsuotuisia toiminta- ja ajattelutapoja ja tätä kautta johtaa hankaluuksiin työelämässä, perheessä tai ystävyyssuhteissa tai jopa vakaviin psyykkisiin ongelmiin. Terapiassa narratiivinen ote  voi tarkoittaa esimerkiksi kielteisten tarinoiden kyseenalaistamista ja myönteisempien tarinoiden rakentamista asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa.