Mindfulness


Olemme ajatuksissamme usein muualla kuin tässä hetkessä. Ajatukset vaeltelevat tulevassa tai menneessä tai olemme huolestuneita ja murehdimme asioita. ”Mindfulness eli hyväksyvä läsnäolo tarkoittaa tietoista läsnäoloa tässä hetkessä, tilaa, joka sallii ja hyväksyy kaikki tuntemukset”, määrittelee menetelmän kehittäjä, yhdysvaltalainen professori Jon Kabat-Zinn.
Tietoisen läsnäolon harjoitukset perustuvat ikivanhoihin meditaatiomenetelmiin. Tietoisessa läsnäolossa maailmaa ja itseä havainnoidaan hyväksyen, ilman arvostelua ja mihinkään takertumatta. Ajatukset, tunteet ja aistimukset saavat tulla ja mennä ilman, että ne kuohuttavat meitä tai vaativat välitöntä toimintaa. menetelmä perustuu ajatukseen siitä, että tilanteet ja tapahtumat sellaisinaan eivät aiheuta kärsimystä, vaan se, miten me niihin suhtaudumme.
Tietoisuustaioihin perustuva kognitiivinen terapia (mindfulness based cognitive therapy, MBCT) on yhdistelmä tietoisuustaitoharjoituksia ja perinteisempää kognitiivista terapiaa. Sillä on saatu hyviä tuloksia muun muassa stressin hallinnassa ja masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä.