Marja Saarenheimo

marja_omaFT, psykologi
Kognitiivinen psykoterapeutti VET, Työnohjaaja
050-3676742, marja.saarenheimo(at)terapiahuonemielentila.fi

Työskentelen Kuunkehrän Mielen Tilassa yksilöpsykoterapeuttina ja ohjaan erilaisia ryhmiä muiden Mielen Tilan terapeuttien kanssa.

Yksilöterapiassa tavoitteet ja työtavat räätälöidään aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen elämäntilanteensa, elämänhistoriansa, arvomaailmansa ja kiinnostustensa mukaisesti.Olen saanut kognitiivisen psykoterapian koulutuksen ja lisäksi olen perehtynyt esimerkiksi tarinoiden käyttöön terapian tukena, itseen kohdistuvan myötätunnon merkitykseen psyykkiselle hyvinvoinnille
sekä tietoisuustaitoharjoitteluun mielialan säätelyssä. Terapian kesto vaihtelee ja riippuu aina asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta.

Työssäni psykologina ja tutkijana olen perehtynyt erityisesti elämänkulkuajatteluun ja ikääntymiseen. Toivotan siten tervetulleiksi myös iäkkäät terapia-asiakkaat. Asiakkaideni elämänongelmat ovat liittyneet muun muassa masennukseen, ahdistuneisuuteen, kuormittaviin elämäntilanteisiin, menetyksiin ja monenlaisiin kriiseihin. Olen työskennellyt myös muistioireiden parissa ja muistisairaiden henkilöiden perheiden kanssa.

Yksilöpsykoterapian lisäksi ohjaan Mielen Tilassa erityisesti tietoisuustaitoryhmiä. Ryhmiin otetaan 6-8 henkilöä ja niiden kesto on 8-10 viikkoa. Tietoisuustaitoryhmissä opitaan muun muassa

  • oman mielialan säätelyä
  • epämukavuuden sietoa
  • stressin käsittelyä
  • kielteisten asioiden vatvomisen vähentämistä

Tapaamisia on kerran viikossa 1,5 – 2 tuntia kerrallaan. Ryhmien alkamisesta ilmoitetaan Mielen Tilan www-sivuilla.

Yhteydenotot puh. 050 367 6742