Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia on väljä kehikko, jonka sisään mahtuu useita painopisteeltään hieman erilaisia suuntauksia. Yhteisenä piirteenä on pyrkimys löytää ja selkiinnyttää asiakkaan ajatusrakennelmia ja toimintatapoja sekä suhdetta ajatuksiinsa ja toimintaansa. Asiakkaalla saattaa olla rajoittavia ja turhaa energiaa kuluttavia ajatuksia ja toimintamalleja. Terapiassa pyritään löytämään itsetuntoa ja elämänhalua kuluttavien/rajoittavien ajatusten ja toimintamallien tilalle uusia ajatuksia ja näkökulmia. Lyhyt kognitiivinen terapia (1–10 kertaa) pyrkii parantamaan potilaan ongelmanratkaisutaitoja ja lisäämään selviytymiskeinoja. Pitkän kognitiivisen terapian tavoite on kehittää myös uudenlaisia tapoja kokea asioita ja uudistaa vuorovaikutussuhteita. Terapiassa tehdään erilaisia harjoituksia ja voidaan antaa myös kotitehtäviä, joiden avulla asiakas voi oppia itsehyväksyntää ja saada keinoja oman mielialan säätelyyn.

Kognitiivinen terapia auttaa tehokkaasti esim. masennuksen, ahdistuneisuuden, paniikkihäiriön, sosiaalisten pelkojen ja syömishäiriön hoidossa.

Kognitiivista terapiaa toteutetaan pääasiassa yksilöterapiana, mutta myös ryhmä-, pari-, perhe- ja lapsiterapiana. Mielen Tilan kognitiiviset psykoterapeutit yhdistelevät erilaisia käytännössä hyviksi havaittuja menetelmiä ja räätälöivät terapian yhteistyössä kunkin asiakkaan kanssa.